Sportfysiotherapie

De sportfysiotherapeut speelt een belangrijke rol bij preventie, voorlichting, behandeling en advies voor iedereen die sport (als professional of amateur) of wil gaan sporten.


Wat doet de sportfysiotherapeut?
Mensen behandelen die na een ziekte of blessure weer aan het werk willen en/of weer willen sporten. Hij begeleidt en adviseert eveneens ervaren sporters die hun sport op hoog niveau willen beoefenen. In de praktijk ziet de sportfysiotherapeut ook andere (kwetsbare) doelgroepen, zoals ouderen en kinderen, bij wie sport deel uitmaakt van de therapie. De meeste klachten waarmee mensen naar de sportfysiotherapeut gaan, zijn blessures aan de knie, enkel en schouder. De fysiotherapie richt zich niet alleen op het herstel van deze gewrichten, maar kan ook bedoeld zijn om juist die lichaamsdelen te trainen die nog wel belastbaar zijn.

Waar werkt de sportfysiotherapeut?
De sportfysiotherapeut werkt vaak in een speciaal ingerichte praktijk of een sportmedische afdeling van het ziekenhuis. Je ziet ook steeds vaker dat sportverenigingen en sportbonden een eigen fysiotherapeut in dienst hebben. De sportfysiotherapeut werkt intensief samen met andere disciplines in de zorg. Denk aan: sportartsen, chirurgen en sportmasseurs en met deskundigen die verantwoordelijk zijn voor het arbobeleid bij bedrijven.

Sportblessures en fysiotherapie
Sportblessures zijn er in veel verschillende soorten en mate van ernst. Denkt u hierbij aan overbelastingblessures, spierverrekkingen, spierscheuringen, verzwikkingen en bandletsels. Wanneer we dit specifieker benoemen kunt u denken aan hamstringletsel, liesklachten, zweepslag, enkelletsel/-verzwikking, kruisbandruptuur etc. Vergeet u hierbij niet de hersenletsels, zoals een hersenschudding. De wijze waarop u behandeld en begeleid wordt, is afhankelijk van uw letsel en hulpvraag. 

Sportblessures bij FysioVillage
Wanneer een sporter geblesseerd is wilt deze vaak zo snel mogelijk terugkeren naar zijn of haar sport. FysioVillage streeft dit ook na, maar daarnaast willen we ook een veilige terugkeer met een zo klein mogelijke kans op een nieuwe blessure. De sportvisie van FysioVillage is grofweg opgedeeld in drie fases, te weten:

  • behandelbank
  • oefentherapie (bijv. kracht, coördinatie en stabiliteit)
  • sport specifieke (veld)revalidatie

In de praktijk lopen deze fases in elkaar over. Daarnaast zijn deze drie fases op zichzelf ook nog op te delen in verschillende fases, maar dat wordt hier buiten beschouwing gelaten omdat dit te veel diepgang bevat.

Waarom FysioVillage bij sportblessures? Sportfysiotherapie is hét specialisme van FysioVillage.
Zoals u hierboven heeft gelezen is sport specifiek revalideren een van de drie hoofdpijlers van de revalidatie van een sporter. Dit is het beste uit te leggen aan de hand van enkele voorbeelden.

Voorbeeld 1: Een hockeyster met hamstringletsel ontstaan tijdens een sprint. Naast een goed lichamelijk onderzoek en behandeling van de bevindingen van het onderzoek moet deze sporter tijdens de revalidatie ook opbouwen in sprinten.

Voorbeeld 2: Een voetballer met liesklachten die vooral last heeft bij het schieten. Naast een goed lichamelijk onderzoek en behandeling van de bevindingen van het onderzoek moet deze sporter tijdens de revalidatie ook opbouwen in het schieten.

Voorbeeld 3: Een voetballer die revalideert na een voorste kruisbandreconstructie. Naast een goede begin en midden fase moet deze sporter tijdens de revalidatie ook sport specifiek revalideren met voetbalvormen.

Veel praktijken kunnen het sport specifieke deel niet bieden. Niet omdat ze niet willen, maar omdat het niet mogelijk is i.v.m. de beperkte ruimte en de beperkte financiële marges om dit te organiseren. FysioVillage heeft haar locatie uitgezocht op deze therapievorm en heeft de beschikking over onder andere twee kunstgrasvelden en twee natuurgrasvelden. Tevens is er veel ervaring met de behandeling van sportblessures en is er wetenschappelijk aangetoond dat sport specifiek revalideren de kans op nieuwe blessures verkleind en de psychologische angst om terug te keren naar de sport beperkt waardoor meer sporters veilig terugkeren in hun sport. Daarom FysioVillage bij sportblessures!

Return to sport & play
Voordat u volledig terugkeert in uw sport worden er testen uitgevoerd. Of u toestemming krijgt om terug te keren in uw sport is afhankelijk van een aantal factoren, te weten:

  • weefselherstel (tijd)
  • kracht (kwantitatief)
  • injurymechanisms (kwalitatief)
  • angst en vertrouwen (psychologische factoren)

Per aandoening of klacht verschilt de waarde die aan de verschillende facetten wordt toegekend. Soms openbaren 'injurymechanisms' zich pas onder vermoeidheid, dit is dus ook een belangrijke factor tijdens de revalidatie.

Wat vraagt FysioVillage van u/jou tijdens het herstel?
Het enige wat van u/jou als patiënt wordt verwacht is inzet. Bij FysioVillage wordt ernaar gestreefd revalideren zo leuk mogelijk te maken, maar niet alles is leuk. Hiervoor hebben we alle begrip en begrijpen dit goed. Uiteindelijk doe je het voor jezelf, je moet het uiteindelijk ook zelf doen, houd het einddoel voor ogen en bekijk (zeker bij een lange revalidatie) je voortgang. Bespreek een motivatiedip of je eventuele zorgen met je fysiotherapeut.

Preventie
Na een lange revalidatie, zoals bij een voorste kruisbandreconstructie lopen sporters een vergrote kans op herhaling van deze blessure, maar bijvoorbeeld ook op hamstringletsel. Deze preventie wordt meegenomen tijdens de behandeling van het primaire letsel.
Ook kunt u bij FysioVillage onder controle blijven na ernstig letsel (bijv. voorste kruisbandreconstructie). U wordt dan getest op een groot aantal facetten die belangrijke relatie hebben met het oplopen van een blessure. Dit is van belang omdat u na het afronden van uw behandeltraject weer lekker aan het sporten bent. De meeste sporters trainen dan anders dan tijdens het revalidatietraject. Dit kan effect hebben op de kracht en injurymechanisms. Het advies is om deze preventieve screening op 6, 12, 18, 24 en 36 maanden na het afronden van de behandeling uit te voeren.