Vergoedingen

Of fysiotherapeutische behandeling wordt vergoed is afhankelijk van de verzekering die u heeft afgesloten. Fysiotherapie wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Als u deze niet heeft afgesloten zijn de kosten voor fysiotherapeutische zorg vaak voor eigen rekening. Wanneer u wel een aanvullende verzekering heeft kan het zijn dat u een bepaald aantal behandelingen vergoed krijgt of een bepaald bedrag. Hoeveel dit is, is afhankelijk van de verzekering die u heeft afgesloten. Deze vergoeding geldt per kalenderjaar.

Er zijn enkele uitzonderingen waarbij fysiotherapie uit de basisverzekering wordt vergoed. In onderstaand schema is getracht alles overzichtelijk en begrijpelijk uit te leggen aan de hand van voorbeelden.

Fysiotherapiepraktijken kunnen niet zien hoeveel behandelingen u elders heeft verbruikt. Uw zorgverzekeraar kan u vertellen hoeveel behandeling er zijn gedeclareerd en hoeveel behandeling u dit kalenderjaar nog te spenderen heeft. Bij veel zorgverzekeraars kunt u deze informatie ook online inzien met een persoonlijke toegangscode. U blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk om uw vergoedingen bij te houden. Uw fysiotherapeut kan hier niet op worden aangesproken. Bel daarom zelf met uw zorgverzekeraar om navraag te doen over uw vergoeding.

Deze uitleg is informatief en kan nooit volledig zijn voor alle zorgverzekeringen. Er kunnen dan ook geen rechten aan de informatie worden verleend. Meer informatie over vergoedingen en eigenrisico kunt u vinden op de Zorgverzekering | Rijksoverheid.nl

Chronische indicaties

Bekijk hiervoor de 'lijst chronische aandoeningen' van uw verzekeraar of overleg met uw behandeld fysiotherapeut van FysioVillage.

Voorbeelden van chronische indicaties zijn:

  • Operatie: tot 12 maanden na de operatie
  • Frozen shoulder: tot 12 maanden
  • Verschillende zenuwaandoeningen
  • Verschillende aandoeningen aan het bewegingsapparaat

Tot 18 jaar

Jongeren tot 18 jaar hebben jaarlijks recht op 9 behandelingen fysiotherapie per indicatie zonder dat hier (extra) kosten aan zijn verbonden. Indien het gewenste resultaat nog niet bereikt is, vergoed de zorgverzekeraar nog een keer maximaal 9 behandelingen. Dus 18 behandelingen per indicatie.

Jongeren met een chronische aandoening kunnen alle behandelingen voor fysiotherapie en oefentherapie vergoed krijgen.

Vanaf 18 jaar zonder chronische indicatie

De vergoeding is afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Indien u niet aanvullend verzekerd bent, zullen de kosten voor uw rekening zijn.

Voorbeeld 1:
U heeft een aanvullende verzekering van bijvoorbeeld 12 behandeling (andere aantallen zijn ook mogelijk). U krijgt per kalenderjaar 12 behandelingen vergoed. Tot 12 behandelingen ontvangt u geen rekening.

Voorbeeld 2:
U heeft een aanvullende verzekering van bijvoorbeeld 12 behandeling (andere aantallen zijn ook mogelijk). U krijgt per kalenderjaar 12 behandelingen vergoed. Afhankelijk van de klacht kan het zo zijn dat u meer behandelingen nodig heeft, bijvoorbeeld 14. U ontvangt een rekening van 2 behandeling (14-12=2).

Voorbeeld 3:
U heeft een aanvullende verzekering van bijvoorbeeld 12 behandeling (andere aantallen zijn ook mogelijk). U krijgt per kalenderjaar 12 behandelingen vergoed. U heeft eerder dit kalenderjaar al 8 behandelingen gehad. Dan krijgt u voor deze klacht nog 4 behandelingen vergoed. Afhankelijk van de klacht kan het zo zijn dat u meer behandelingen nodig heeft. Indien u meer behandelingen nodig heeft. U heeft nog last en wordt nog 2 keer behandeld. U ontvangt een rekening van 2 behandelingen (12-8-4=0-2).

Voorbeeld 4:
U heeft geen aanvullende verzekering. U krijgt dit kalenderjaar geen behandelingen vergoed. Indien u 4 keer wordt behandeld, ontvangt u een rekening van 4 behandelingen.

Voorbeeld 5:
U heeft een aanvullende verzekering van bijvoorbeeld 6 behandeling (andere aantallen zijn ook mogelijk). U krijgt per kalenderjaar 6 behandelingen vergoed. U meldt zich half december met klachten waarvoor het behandelplan 3 maanden in beslag neemt. In het december worden er 2 behandelingen uitgevoerd. De behandeling wordt in februari afgesloten. In januari en februari zijn er 5 behandelingen uitgevoerd. U ontvangt geen rekening en heeft nog 1 behandeling over in uw aanvullende verzekering (oude jaar: 6-2=4, nieuwe jaar 6-5=1).

Vanaf 18 jaar met chronische indicatie

Wanneer er sprake is van een chronische indicatie zullen behandeling 1 t/m 20 voor eigen rekening zijn minus het aantal behandeling wat vergoed kan worden uit de aanvullende verzekering. Vanaf de 21e behandeling wordt deze vergoed uit de basisverzekering. Wanneer uw eigen risico nog niet op is kost dit eerst uw eigen risico. Na een operatie of bij medicijn gebruik meestal wel verbruikt u meestal uw eigen risico al, dus zal dit geen effect hebben op de kosten voor fysiotherapie.

Voorbeeld 1:
U ben geopereerd in januari. Uw eigenrisico van dit kalenderjaar is volledig verbruikt. U heeft fysiotherapie nodig en u heeft geen aanvullende verzekering. U ontvangt een rekening van 20 behandelingen fysiotherapie, vanaf de 21e behandeling is de fysiotherapie gedekt vanuit de basisverzekering tot 1 jaar na de operatie. Uw eigen risico was immers al verbruikt.

Voorbeeld 2:
U ben geopereerd in december. Uw eigenrisico van dit kalenderjaar is volledig verbruikt. U heeft fysiotherapie nodig en u heeft geen aanvullende verzekering. U ontvangt een rekening van 20 behandelingen fysiotherapie, vanaf de 21e behandeling wordt deze vergoed uit de basisverzekering tot 1 jaar na de operatie. Het nieuwe kalenderjaar, waarin het fysiotherapietraject doorloopt betaalt u weer uw eigenrisico van basisverzekering
Wanneer u uw eigenrisico gedurende de loop van het kalenderjaar zou verbruiken (bijv. medicatie of andere hulpmiddelen) maakt dit onder aan de streep geen verschil, maar als u dit niet nodig heeft betaalt u dus een keer extra eigenrisico.

Voorbeeld 3:
De regels van voorbeeld 1 en 2 blijven hetzelfde. Maar nu heeft u wel een aanvullende verzekering van bijv. 9 behandelingen.
U krijgt geen rekening van 20 behandeling, maar u betaalt 11 behandelingen. Voor het eigenrisico gelden de regels van voorbeeld 1 en 2.

Voorbeeld 4:
De regels van voorbeeld 1 en 2 blijven hetzelfde. Maar nu heeft u wel een aanvullende verzekering van bijv. 20 behandelingen.
U krijgt geen rekening van 20 behandeling, deze worden vergoed uit uw aanvullende verzekering. U ontvangt geen rekening voor fysiotherapie. Voor het eigenrisico gelden de regels van voorbeeld 1 en 2.

Enkele bijzonderheden

Corona/COVID
6 maanden met een maximum van 50 behandelingen. Een verwijzing is noodzakelijk.

Artrose
12 behandelingen per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering. Een verwijzing is niet nodig.

Schuld door derden
Indien een ander aansprakelijk is gesteld voor de geleden schade kan het zijn dat de kosten vergoed wordt door deze partij.

Ontstaan tijdens sport
Voetballers kunnen via de KNVB onder bepaalde omstandigheden een vergoeding krijgen bij een blessure. Klik hier om de voorwaarden te bekijken.


Let op: vergoedingen uit de basisverzekering gaan ten koste van het eigenrisico. De hoogte van de kosten hangt af van het verbruik van andere zorg die ten koste gaat van het eigenrisico en de hoogte hiervan