Klachtenregeling

Ondanks de inspanningen om bij FysioVillage zo goed mogelijke zorg te bieden kan het zijn dat u een klacht heeft. U kunt van uw klacht altijd fysiek, telefonisch of per mail melding maken bij Jeffrey Rutten. De contactgegevens vindt u bij ‘contact’. Deze feedback is voor FysioVillage of uw fysiotherapeut een kans op verbetering en optimalisatie.

Wanneer u vindt dat de klacht niet opgelost wordt, kunt u contact opnemen met de klachten- en geschillencommissie van het KNGF (tel: 033 4672900 | e-mail: klachtenregeling@kngf.nl)