Privacyregelement

Uw gegevens worden verwerkt in een gecertificeerd fysiotherapeutisch registratieprogramma. Registratie is nodig om uw klachten in beeld te brengen, voortgang van de behandeling te registreren en om te voldoen aan de richtlijnen voor verslaglegging.

U mag ten alle tijden uw gegevens inzien.
De opslag van uw gegevens is een verplichting die wettelijk zijn opgelegd en worden gehandhaafd door de Nederlandse Zorgautoriteit. Ook dient de praktijk gegevens te bewaren om te voldoen aan wettelijke bepalingen rond het vastleggen van medische handelingen en geldende bewaartermijnen.
Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij wij u daartoe op voorhand om schriftelijke toestemming vragen.
Uw gegevens worden in binnen de EU opgeslagen.
Uw gegevens worden bewaard in overeenstemming met de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen voor medische dossiers en de fiscale bewaartermijnen voor financiële gegevens.
Vernietiging van uw dossier, wat niet gebruikelijk is, dient schriftelijk aangevraagd te worden.

Voor uw vragen rondom uw privacy kunt u zich richten tot Jeffrey Rutten (zie contactgegevens).
Eventuele klachten kunnen gemeld worden bij Jeffrey Rutten (zie klachtenregeling) om tot een passende oplossing te komen. Mocht dit niet lukken, dan kunt u uw beklaagt doen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens op telefoonnummer: 0900 2001 201.